logga

DATASKYDDSPOLICY

PANBOX DATASKYDDSPOLICY

Panbox bryr sig om din integritet och ser till att dina personuppgifter behandlas på ett säkert, korrekt och lagligt sätt. Syftet med dataskyddspolicyn är att informera om hur Panbox behandlar dina personuppgifter. Sekretesspolicyn utgör information för enskilda och har utformats i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen ("GDPR"). Om du på något sätt skickar personuppgifter till Panbox uppmanar vi dig att läsa denna policy först.

Denna policy omfattar personuppgiftsbehandling av följande kategorier av fysiska personer: kunder, personer som kontaktar oss, besökare på webbplatsen www.panbox.se och kontaktpersoner hos våra leverantörer/intressenter.

1. VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling som omfattas av denna dataskyddspolicy är PB Services AB, org.nr. 559271-7408, adress c/o Wendén och Rydholm, Kungsportsavenyen 21, 411 36 Göteborg. Du är välkommen att kontakta oss när som helst om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter. Du kan skicka ett e-postmeddelande till info@panbox.se.

2. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

2.1 panBox kunder

Varför och på vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

För fullgörande av ett avtal (artikel 6.1 (b) GDPR):

  • För att hantera köpet inklusive att bekräfta din identitet och kontaktuppgifter, leverera produkten och tillhandahålla tjänsten.
  • För att hantera vår kundrelation och eventuella kundfrågor inklusive klagomål.
  • För att hantera och administrera fakturering och betalningar.

Om vår kund är en näringsidkare, baseras vår behandling av kontaktpersoners/anställdas personuppgifter i stället på vårt berättigade intresse (artikel 6.1 (f) i GDPR) att uppfylla och fullgöra förpliktelser i enlighet med avtalet.

För efterlevnad av våra skyldigheter enligt lagar och förordningar (artikel 6.1 (c) GDPR):

  • Att lagra dokument i enlighet med lagar och regler avseende bokförings- och redovisningskrav.

För att fullfölja våra berättigade intressen (Article 6.1 (f) GDPR):

  • När så är tillämpligt kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att utreda och besvara rättsliga anspråk såsom garantikrav samt för lagringsändamål. Vårt berättigade intresse är att hantera rättsliga anspråk och skydda våra juridiska rättigheter.
  • Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att följa upp våra kundrelationer och för statistiska ändamål. Vårt berättigade intresse är att utvärdera, utveckla och förbättra vår verksamhet.
  • Vi kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och för att informera dig om vår verksamhet. Vårt berättigade intresse är kundvård och att öka försäljningen.

Om vi skickar dig nyhetsbrev, erbjudanden och annan marknadsföring via e-post, är det baserat på ditt samtycke. Vi inhämtar samtycke i enlighet med den svenska marknadsföringslagen. Du kan när som helst välja bort det genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet du får från oss eller kontakta oss på info@panbox.se.

Vilka personuppgifter behandlar vi??

Vi behandlar under normala förhållanden namn, personnummer, adress och kontaktinformation, information om avtalet och köpet, tidigare köp, information som lämnas inom ramen för vår kommunikation med kunden samt fakturerings- och betalningsinformation. Om vår kund är ett företag behandlar vi kundens anställdas/företrädares kontaktuppgifter till arbete, roll/titel, namn och information som lämnas inom ramen för vår kommunikation med er.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av andra parter som agerar på uppdrag av Panbox (databehandlare) för att tillhandahålla produkten och tjänsterna, till exempel IT-systemleverantörer, leverantörer av e-postkonton, IT-support, server- och hosting-partners, lager- och logistikpartners och extern supportleverantör.

Vi kommer också att dela dina uppgifter med myndigheter, juridiska rådgivare och inkassoföretag om det behövs för att hantera rättsliga anspråk eller för att skydda våra rättigheter.

För att kunna förse dig med olika betalningslösningar delar vi dina uppgifter med relevant betaltjänstleverantör.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras under kundrelationen och under en period av 12 månader därefter. Personuppgifter som behandlas för redovisningsändamål lagras i sju (7) år. Om det finns ett obetalt krav eller oenighet om ett köp kommer dina uppgifter att behandlas tills tvisten är löst.

2.2 Besökare på vår webbplats

Varför och på vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Panbox webbplats och sociala digitala kanaler är kommunikationskanaler genom vilka vi kan tillhandahålla information om vår verksamhet och möjliggöra beställningar av våra produkter online. Kanalerna gör det också möjligt för intresserade att kontakta oss, anmäla sig till nyhetsbrev och evenemang.

Dina personuppgifter behandlas för att möjliggöra användning av kommunikationskanalerna som avsett, för att hantera dina förfrågningar inklusive att svara dig, för att administrera och analysera reaktioner på nyhetsbrev/marknadsföring/evenemang/seminarier. Vi behandlar också dina personuppgifter för att analysera, mäta och följa upp intresset för vår verksamhet, användningen av kanalerna och för att identifiera nya och återkommande besökare och deras beteende samt för att skapa statistik om det föregående. Behandlingen utförs på grundval av våra berättigade intressen (artikel 6.1 (f) i GDPR) för att ge dig en bra användarupplevelse, ta emot information om besökare, tillhandahålla mer relevant innehåll, bedriva och utveckla vår verksamhet och för att hantera driftstörningar och förhindra olaglig användning av kanalerna.

Vi kommer att be om ditt samtycke innan vi börjar samla in och bearbeta cookies för marknadsförings- och analysändamål.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Information som samlas in av inställda cookies såsom elektronisk identifieringsinformation, IP-adress, din webbläsartyp och version, information om ditt besök och hur du hittade oss, datum och tid för trafik/åtkomst, tidigare besökta webbplatser, sidor du har utforskat på vår webbplats men också den information som du aktivt tillhandahåller, till exempel namn och e-post. Insamlingen sker i samband med ditt besök på webbplatsen. I vissa fall kan vi identifiera vem du är genom att kombinera informationen vi samlar in med din e-postadress. Din egen webbläsare och enhetsinställningar påverkar vilken information vi kan samla in från ditt besök.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi använder analysverktyg från Google Analytics och Facebook Pixel för att genomföra de affärs-, marknads- och kundanalyser som förklaras ovan vilket innebär att vi låter verktygen hämta information om ditt besök på webbplatsen. Google LLC och Facebook är ansvariga (personuppgiftsansvariga) för sin egen behandling av dina personuppgifter, besök deras webbplatser www.facebook.com och www.google.com för att läsa mer.

Vi använder också sociala tilläggsprogram på webbplatsen. Det betyder att vi har integrerat innehåll från ett socialt nätverk på vår webbplats, vilket i vissa fall kan koppla din användning av och besök på vår webbplats till ditt konto i nätverket (förutsatt att du har ett konto). Innehåll från det sociala nätverket kan visas på vår webbplats och det är möjligt för dig att dela innehåll från vår webbplats på det sociala nätverket. För information om de sociala nätverkens personuppgiftsbehandling, besök deras webbplatser www.facebook.com, www.twitter.com, www.instagram.com och www.google.com.

Våra leverantörer av IT-support och system-, e-postkonton och nyhetsbrevstjänster har också tillgång till dina personuppgifter. Dessa parter är databehandlare och kommer endast att behandla dina uppgifter för oss.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Cookies lagras i enlighet med vår Cookiepolicy. Kommunikation från förfrågningar lagras i 6 månader.

Personuppgifter rörande nyhetsbrev och annan marknadsföringskommunikation kommer att lagras tills du väljer bort det. Du kan välja bort sådan kommunikation från oss när som helst, oavsett om du är kund, besökare eller partner, genom att följa instruktionerna i e-postmeddelandet du får från oss eller kontakta oss på info@panbox.se.

2.3 Anställda och ställföreträdare vid våra leverantörer och intressenter

Varför och på vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

I samband med avtals-/affärsförhållandet mellan Panbox och din arbetsgivare behandlar vi dina personuppgifter. Detta är nödvändigt för att administrera avtalsförhållandet och prestera i enlighet med våra förpliktelser. Det är också nödvändigt för att Panbox ska kunna använda de tjänster eller varor som köpts på avsett sätt. Till exempel för att ta emot leveranser av produkterna, använda kundsupport, hantera fakturering eller på annat sätt följa upp relationen. Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse (artikel 6.1.f GDPR) för att kunna administrera avtalsförhållandet, uppfylla våra avtalsförpliktelser och skydda våra avtalsrättigheter.

I förekommande fall kan dina personuppgifter finnas på sådan dokumentation som vi behöver lagra för bokföringsändamål. Personuppgiftsbehandlingen baseras då på vårt behov av att efterleva skyldigheter enligt lagar och förordningar (artikel 6.1 (c) GDPR).

I förekommande fall kan dina personuppgifter behöva behandlas för att vi ska kunna hävda, utreda, svara på eller försvara oss mot ett juridiskt krav. Till exempel i samband med en tvist med din arbetsgivare. Behandlingen baseras på vårt berättigade intresse (artikel 6.1.f GDPR) att hantera och försvara rättsliga anspråk, samt att skydda våra rättigheter enligt lag eller avtal.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar vanligtvis namn, roll/titel, arbetsgivare/klient, kontaktuppgifter, information som lämnas i kommunikation med oss (muntligt, e-post, brev) och i avtal.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att delas med andra leverantörer som agerar på uppdrag av Panbox (databehandlare) såsom leverantörer av IT-system inklusive e-post, IT-support, server och hosting-partners. Vi kommer också att lämna ut dina uppgifter till myndigheter, revisorer, vår bank och juridiska rådgivare (som är personuppgiftsansvariga) om det behövs.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifterna lagras så länge avtalsförhållandet mellan Panbox och din arbetsgivare varar och under en period av 3 år därefter.

3. VARIFRÅN SAMLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Information du lämnar till oss: De flesta personuppgifter vi behandlar lämnas av dig i samband med ett köp eller i kommunikation via brev eller e -post.

Offentliga och privata informationsregister: Vi kan kontrollera och uppdatera dina personuppgifter mot offentliga och privata adressregister inklusive folkbokföringsregister för att bekräfta din identitet och se till att uppgifterna är korrekta.

I regel behandlas dina personuppgifter endast inom EU eller EES. I vissa fall kan personuppgifter lämnas ut till en part utanför EU eller EES. Panbox delar endast personuppgifter med företag i tredjeländer som har en tillräcklig skyddsnivå eller företag som anses ha uppnått en tillräcklig skyddsnivå genom godkända metoder.

4. DINA RÄTTIGHETER ENLIGT GDPR

Åtkomst till personuppgifter: Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte, och om vi gör det har du rätt att begära åtkomst till uppgifterna jämte information om hur de behandlas.

Korrigering av felaktiga personuppgifter: Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Dessutom har du rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Radering av personuppgifter: I vissa fall har du rätt att begära radering av dina personuppgifter om hanteringen inte längre är nödvändig för det ändamål för vilket personuppgifterna samlades in, om det inte finns någon rättslig grund för behandlingen eller om vår behandling sker med grund i ditt samtycke.

Begränsning av behandlingen: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas tills felaktiga uppgifter rättas eller tills en invändning från dig har utretts.

Överföring av personuppgifter/dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter som du har lämnat till oss i elektronisk form och, om det är tekniskt möjligt, överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke eller genom att fullgöra ett avtal med dig.

Återkallande av ditt samtycke: Om vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta samtycke. Ditt återkallande påverkar inte lagligheten av vår behandling fram till dess att samtycket återkallats.

Avböjande av direktmarknadsföring: Du har alltid rätt att avböja marknadsföring från oss. Kontakta oss för hjälp. Om du har samtyckt till elektroniska utskick kan du använda avregistreringslänken i e-postmeddelandet för att avböja framtida utskick.

Invändning mot behandlingen: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter för berättigade intressen. I sådana fall måste vi antingen bevisa att vi har berättigade skäl att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än dina intressen eller upphöra med behandlingen av dina personuppgifter. Du är välkommen att kontakta oss när som helst för mer information om denna intresseavvägning.

Vi utför inte behandling och fattar inte beslut som enbart baseras på automatiserad behandling, inkluderat profilering.

Klagomål på personuppgiftsbehandling: Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, som i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten(www.imy.se).

6. ÄNDRINGAR I VÅR DATASKYDDSPOLICY

Panbox förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna dataskyddspolicy. Vid väsentliga förändringar eller om befintliga uppgifter ska behandlas på annat sätt än det som anges kommer du att informeras på lämpligt sätt.